Stabilne Zatrudnienie

Już dziś dołącz do projektów „Adept+” i „Praktykant+” realizowanych w ramach programu pn. Stabilne Zatrudnienie. Zdobądź kompleksowe wsparcie oraz realną szansę na pracę. Zdobywaj doświadczenie zawodowe i odbywaj staże w administracji publicznej. Dowiedz się więcej o naszych projektach!

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Chcemy zwiększyć szanse osób z niepełnosprawnością na znalezienie zatrudnienia, zwłaszcza w administracji publicznej. Wierzymy, że każda osoba, niezależnie od swojego stanu zdrowia, ma prawo do pełnego, aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Dlatego też oferujemy wsparcie, które jest kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Indywidualne podejście

W ramach projektów oferujemy Ci specjalistyczne warsztaty i szkolenia, które pomogą odkryć i rozwijać Twoje umiejętności i potencjał.

Budowanie pewności siebie

Weźmiesz udział w warsztatach z autoprezentacji oraz warsztatach psychologicznych, dzięki czemu zyskasz pewność siebie niezbędną do osiągnięcia zawodowego sukcesu

Wsparcie specjalist￳ów

Nasi eksperci na każdym etapie realizacji projektu będą towarzyszyć Ci, oferując pomoc i wsparcie w rozwoju Twojej kariery.

Stworzenie IPDZ i IPS

Stworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju na podstawie posiadanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i umiejętności.

Doradztwo zawodowe

Przygotowanie uczestników do poszukiwania pracy zgodnej z prefertencjami i umiejętnociami uczestników projektu.

Indywidualne warsztaty i szkolenia

Działania uzupełniające kompetencje i kwalifikacje uczestnika, zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami.

Staże zawodowe

Płatne staże zawodowe trwające od 3 do nawet 12 miesięcy, które pozwolą uczestnikowi na zdobycie praktycznego doświadczenia i umiejętności.

Wsparcie trenera pracy podczas stażu

Pomoc trenera pracy w zapoznaniu uczestnika z warunkami odbycia stażu zawodowego na danym stanowisku oraz w kwestiach formalnych związanych z realizacją stażu.

Wsparcie asystenta podczas stażu

Rolą asystenta jest niwelowanie barier poprzez rozszerzanie zakresu kontaktów społecznych oraz budowanie trwałych relacji i więzi, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Warsztaty z kompetencji cyfrowych

Uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystywania sieci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pozyskiwania i świadczenia pracy.

Warsztaty z autoprezentacji

Przygotowanie do podejmowania samodzielnych działań w kierunku aktywizacji zawodowej poprzez nabycie umiejętności zaprezentowania się w procesie rekrutacji.

Warsztaty psychologiczne

Grupowe spotkania stanowiące wsparcie psychologiczne dzięki wzajemnej motywacji i wymianie doświadczeń związanych z aktywnością na rynku pracy oraz integracji społecznej.

Pośrednictwo pracy

Wsparcie zwiększające szanse na pozyskanie ofert pracy zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestnika projektu.

Osoby z niepełnosprawnościami

Aby móc wziąć udział w projekcie musisz posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez organy do tego upoważnione.

Osoby w okresie aktywności zawodowej

Okres aktywności zawodowej oznacza czas pomiędzy 18 a 60 (w przypadku kobiet) i 65 (w przypadku mężczyzn) rokiem życia

Osoby bierne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych lub poszukujących pracy. Oznacza to, że w momencie przystąpienia do projektu nie możesz posiadać zatrudnienia w żadnej formie.

Wypełnij poniższy formularz, dzięki któremu będziemy mogli skontaktować się z Tobą!

Możesz także pobrać dokumenty rekrutacyjne z zakładki do pobrania i wysłać je do nas pocztą

Są to projekty mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wejściu na otwarty rynek pracy, w szczególności w sektorze administracji publicznej. Oferujemy kompleksowe wsparcie, począwszy od doradztwa zawodowego, przez różnorodne formy szkoleń i warsztatów, aż po praktyki i staże.

Projekt realizowany jest od 01.07.2023 roku do 31.12.2024 roku

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i znaleźć zatrudnienie. Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo zgłoś się do projektu już dziś!

Oferujemy szeroką gamę form wsparcia, w tym:

  • Doradztwo zawodowe
  • Warsztaty rozwijające różne umiejętności
  • Praktyki zawodowe
  • Staże w miejscach zatrudnienia
  • Szkolenia specjalistyczne, np. w zakresie obsługi oprogramowania
  • Indywidualne ścieżki kariery, dostosowane do Twoich potrzeb i umiejętności

Jeżeli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz kontaktowy na naszej stronie lub skontaktuj się z nami telefonicznie czy mailowo. Po otrzymaniu zgłoszenia, nasi doradcy zawodowi skontaktują się z Tobą, aby omówić szczegóły.

Nie, uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Projekty finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.