DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praktykant+

Moduł II „Staże zawodowe”, program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

DOFINANSOWANIE
5 218 350,40 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
5 218 350,40 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY
22.08.2023