DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adept+

Moduł II „Staże zawodowe”, program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

DOFINANSOWANIE
5 391 928,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

5 391 928,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY
21.08.2023